Arkisto

SYYSKOKOUS 18.11.2011.

Yhdistyksen syyskokous pidetään Rauman paloasemalla perjantaina 18.11.2011 kello 16,00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen syyskokoukselle määräämät asiat, mm. puheenjohtajan ja yhdistyksen hallituksen valinta.

Kokouksen jälkeen ruokailu Rauman jäähallilla, jonka jälkeen katsotaan SM-liigaottelun Lukko-TPS. Ruokailun ja lippujen varaamista varten ilmoittautuminen 14.11. mennessä Auvo Koskialholle.

Onko vielä jaksettava kauan?
Eläkekiistassa syntyi sopu - Finlandiatalon tapaaminen 14.3. peruutettu

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat päässeet ratkaisuun eläkekiistassa. Palkansaajakeskusjärjestöjen yhteinen luottamusmiestilaisuus lauantaina 14.3. Helsingissä Finlandiatalolla on peruutettu.

Ohessa ratkaisun sisällöstä annettu tiedote:

Hallituksen ja keskeisten työmarkkinajärjestöjen kesken on neuvoteltu työeläkkeitä ja niin sanottua sosiaalitupoa koskevien kiistojen ratkaisemiseksi seuraavaa:

1. Niin sanotun sosiaalitupon uudistukset toteutetaan keskeisten työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla.

2. Vuonna 2008 keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän odote oli 25 vuotta täyttäneillä 59,4 vuotta. Valmistellaan linjaukset, joiden tavoitteena on nostaa uskottavasti tätä keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä.

3. Linjaukset laaditaan vuoden 2009 loppuun mennessä Eläkeneuvotteluryhmässä, jonka puheenjohtajana on Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Eläkeneuvotteluryhmä toimii tässä työssä yhteistyössä valtiovarainministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön edustajien kanssa (1+1). Samalla seurataan myös vuoden 2005 työeläkeuudistuksen vaikuttavuutta keskimääräisen eläkkeellesiirtymisiän nousuun.

4. Yhteisen tavoitteen saavuttaminen edellyttää useita yhtäaikaisia toisiaan tukevia toimia. Erityisesti kiinnitetään huomiota sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edesauttavat muun muassa työhyvinvointia, työssä jatkamista ja osaamista. Keskeiset työmarkkinajärjestöt perustavat näitä toimenpiteitä varten työryhmän, joka toimii yhteistyössä asianomaisten ministeriöiden edustajien kanssa.

5. Edellä kohdissa 3 ja 4 tarkoitettujen linjausten valmistuttua siirrytään näiden toimenpiteiden edellyttämään kolmikantavalmisteluun.

6. Tällä työllä haetaan vaihtoehtoisia malleja hallituksen linjaukselle eläkeiän alarajan nostamisesta. Hallitus ei ryhdy tästä työstä poikkeavien eläkepoliittisten päätösten valmisteluun ja toimeenpanoon. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt arvioivat linjausten ja ehdotusten vaikuttavuutta niiden valmistuttua.

7. Kaikki työeläkepolitiikkaa koskevat asiat valmistellaan yhteistyössä keskeisten työmarkkinajärjestöjen kanssa, kuten hallitusohjelmassa todetaan.

11. päivänä maaliskuuta 2009
Hallitus
EK, SAK, STTK, Akava

Vasemmalta Kimmo Rantala, Teppo Karp, Kalevi Koski, Kalle Mattila, Aarto Virtanen, Harri Viitasalo ja Veli-Matti Ojanen. Takana Auvo Koskialho oikealla.

Yhdistyksen hallitus kokoontui Vuojoen kartanossa Eurajoella 18.2.2009.

Asioina jäsen- ja talousasiat, luottamusmies- sekä työsuojeluasiat.

Yhdistyksen kevätkokous päätettiin pitää 25.3.2009 Eurajoen Loimurannassa.

Palopäällystöä on ilmeistä päätellen kehuttu kovasti hyvin suoritetuista tehtävistä. Kuvassa oman yhdistyksemme jäseniä; Iiro Hyrsky, Petri Vallin, Pasi Engren ja Tapio Kumpulainen sekä Kuntien palopäällystön jäseniä.

PPO:n lipun luovutus

Pohjoismaiset palomiesten opintopäivät järjestetään tänä vuonna Suomessa. Avajaiset pidetään Helsingissä 2.6.2008. Opintopäivät päättyvät juhlalliseen bankettiin 5.6., mikä tarkoittaa kotimatkaa vasta seuraavana päivänä.  Opintopäivien tukikohtana on Karjaalla sijaitseva Raseborg-opisto. Viikon tapahtumat keskittyvät läntiselle Uudellemaalle.

Satakunnan pelastuslaitoksen JHL lähettää opintopäiville yhdistyksen puheenjohtaja Harri Viitasalon.

http://www.nbsnordic.com/indexfin.htm Tästä linkistä pääset PPO:n sivuille.

7-koplan väkeä Hämeenlinnassa 23.10.2008

Ns. 7-koplan kokous pidettiin 23.10.2008 Hämeenlinnassa. Paikalla oli edustajia mm. Kotkasta, Helsingistä, Pietarsaaresta, Jyväskylästä ja tietenkin meiltä Satakunnasta kaikilta toimialueilta.

Esillä oli ns. kokonaispalkka-asia, jota esitteli Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen Hyvinkään paloasemalta Matti Räsänen. Keskustelua herättivät myös esitellyt tapaukset työntekijöiden siirroista toiseen toimipisteeseen ja työhönpaluu pitkältä sairauslomalta.

Koko porukalla muistettiin pitkäaikaista paloalan äänitorvea Jyväskylän KooJii Paavolaa. KooJii jäi eläkkeelle lokakuun lopussa.

Seuraava 7-koplan kokous pidetään ensi keväänä Kotkassa.

Ryhmä vierailulla eduskunnassa, edessä puheenjohtaja Harri Viitasalo.

Kansanedustajat Reijo Kallio ja Antti Vuolanne

Ari Vahala

JHL:n sopimustoimitsija Ari Vahala palaa kotikonnuilleen. Ari aloittaa Metalliliiton Porin aluetoimitsijana elokuun alussa.                                                                                           

Ari Vahala tuli JHL:n toimitsijaksi muutama vuosi sitten, pääsääntöisesti hoitamaan palomiesten asioita. Hänen uransa eteni vauhdilla JHL:ssa, viimeksi Ari toimi sopimusneuvottelijana teknisella sektorilla.                                               

Porista ei Ari kauaa siis malttanut olla poissa, tiäksää.