Miehistövahvuudet paloasemilla

23.7.2012

Yhdistyksemme teki tämän vuoden alkupuolella Lounais-Suomen aluehallintovirastolle hallintokantelun koskien Rauman, Kanta-Porin ja Meri-Porin paloasemien miehistövahvuuksia. Kantelussa vaadittiin pelastusjohtaja Pekka Tähtisen opastamista ja nuhtelua, sekä vahvuuksien hoitamista palvelutasopäätöksen sekä ensihoito- ja sairaankuljetussopimusten mukaisiksi.

Päätöksessään AVI toteaa mm. Rauman paloaseman kohdalla, että sammutusyksikön (R11) minimivahvuus tulee olla vähintään toimintavalmiusohjeen A71 edellyttämä 1+3. Pelastusyksikkö R16 palvelee laajaa aluetta, jonka johdosta nostolavayksikkö tulee pitää toimintavalmiudessa. Tulkintamme mukaan (yhteenlaskusuoritus) aseman palo- ja pelastushenkilöstön vahvuudeksi minimissään on määrättävä 1+7, jolla pystytään miehittämään sammutusyksikkö, nostolavayksikkö, sekä kolme sairaankuljetusyksikköä yhdessä ensihoitohenkilöstön (kolme ensihoitajaa) kanssa.

Näiden AVIn päätösten pohjalta pidetään Rauman paloasemalla keskiviikkona 25.7. neuvottelu, johon osallistuvat yhdistyksen edustajien lisäksi pelastuslaitoksen puolelta pelastuspäällikkö Jyri Leppäkoski, aluepalopäällikkö Petri Ekberg, sekä Porin ja Rauman paloasemien asemamestarit. Neuvottelun jälkeen yhdistys antaa tiedotteen päätetyistä vahvuuksista.