Palkankorotukset 1.5.2011

25.2.2011

Neuvottelutulos Teknisen henkilöstön työehtosopimuksesta

Sopimus on voimassa 31.12.2011 saakka.

Neuvottelutulos Teknisen henkilöstön palkantarkistuksista 2011 pitää sisällään seuraavat korotukset.

Yleiskorotus 1.5.2011 lukien.
Tehtäväkohtaista palkkaa tai kuukausipalkkaa, henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan 1.5.2011 lukien 1,2 %:lla.
TS-10 tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat ovat 1.5. lukien:
Palkkaryhmä I    1526,71 €/kk
Palkkaryhmä II    1693,13 €/kk
Palkkaryhmä III    2814,24 €/kk

Kertaerä

Viranhaltijalle/työntekijälle, jonka palvelussuhde on alkanut viimeistään 1.2.2011 ja palvelussuhde on keskeytymättä jatkunut 1.5.2011 saakka, maksetaan toukokuun palkanmaksun yhteydessä 100 euron suuruinen erillinen kertaerä.  Osa-aikatyössä kertaerä on työajan suhteessa alempi.

Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011
Paikallinen järjestelyerä 1.5.2011 on 0,8 % TS:n palkkasummasta. Erä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.